Organisation

Sommarfest

Sommarfest

Lekloftet är en föräldrarägd och föräldrarstyrd ekonomisk förening. Föräldrarnas engagemang och ansvarstagande är mycket viktigt för Lekloftets funktion och överlevnad.

Föreningsstämma & styrelse

Föreningsstämman är Lekloftets högsta beslutande organ. Där har varje familj som är medlem en röst. Föreningsstämman sammanträder vanligtvis bara en gång om året, på årsmötet. Då utser man en styrelse, bestående av sju föräldrar, som styr verksamheten under kommande år. Vanligtvis träffas styrelsen sex gånger per år. För mer information läs Lekloftets stadgar.

Arbetsgrupper

De föräldrar som inte sitter i styrelsen är istället aktiv i någon av de arbetsgrupper som finns. Exempel på arbetsgrupper är trädgårdsgruppen och snickerigruppen. Utöver jobbet i arbetsgrupperna träffas föräldrarna två dagar per år, på så kallade fixardagar, för att utföra visa arbetsuppgifter.

Fester

Utöver jobb, så träffas vi också för att umgås och ha det trevligt. Bland annat har vi en sommarfest och en luciafest.

Dela gärna:Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterPin on Pinterest