Maria Montessori

Maria Montessori

Maria Montessori

Att Maria Montessoris pedagogik utgick från fredsarbetet känner kanske inte alla till. Hennes citat ”Skall vi få fred på jorden måste vi börja med barnen.” säger mycket. Hon insåg tidigt vikten av respekt och tilltro till barnens egen förmåga om de skall kunna växa upp till fredliga vuxna!

Maria Montessori, 1870 – 1952, var Italiens första kvinnliga läkare. Hon kom i sitt arbete tidigt kontakt med barn som var mentalt och socialt handikappade och insåg att man kunde göra mycket för att ge dessa barn intellektuell stimulans. Maria Montessori utvecklade pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och det visade sig snart att hennes metoder passade alla barn. Hon vidareutvecklade sin metod och var under sin livstid med om att starta Montessoriförskolor över hela världen.

Dela gärna:Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterPin on Pinterest