Likabehandlingsplan

Alla är lika mycket värda

Inget barn ska behöva gå till sin förskola och riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Varje form av kränkande behandling mellan barn, mellan vuxna och vuxna och mellan vuxna och barn är otillåten och i strid med de grundläggande värden som skall prägla verksamheten.

Därför har Montessoriförskolan Lekloftet upprättat en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen samt dokumentationsblankett finner du här (nedladdningsbar PDF-fil).