Maria Montessori

Vem var Maria?
Maria Montessori
Maria Montessori

Att Maria Montessoris pedagogik utgick ifrån fredsarbete känner kanske inte alla till. Hennes citat ”Skall vi få fred på jorden måste vi börja med barnen.” säger mycket.

Hon insåg tidigt vikten av respekt och tilltro till barnens egen förmåga om de ska kunna växa upp till att bli fredliga vuxna!

Maria Montessori (1870 – 1952) var Italiens första kvinnliga läkare. Hon kom i sitt arbete tidigt kontakt med barn som var mentalt och socialt handikappade och insåg att man kunde göra mycket för att ge dessa barn intellektuell stimulans.

Maria Montessori utvecklade pedagogiska metoder för att hjälpa barnen och det visade sig snart att hennes metoder passade alla barn. Hon vidareutvecklade sin metod och var under sin livstid med om att starta Montessoriförskolor över hela världen.