Montessoripedagogikens grundprinciper

Alla barn strävar efter att utvecklas

Barn är kompetenta varelser med lust att lära och utvecklas. På Lekloftet strävar vi efter att bygga upp en miljö som är anpassad till barnen. De skall inte hindras eller få hjälp i onödan, utan istället uppmuntras att klara sig själva – något varje barn egentligen vill! ”Hjälp mig hjälpa mig själv!” är ett tänkvärt citat av Maria Montessori.

Arbete/lek

För barn är lärande, lek och arbete intimt förknippade med varandra. Barn sysslar hela tiden med sin utveckling och det är viktigt att det sker med lust och lekfullhet. På förskolan börjar det livslånga lärandet!

Sensitiva perioder

Maria Montessori menade att barn går igenom olika sensitiva perioder då de är extra mottagliga och intresserade av en viss typ av lärande. Ett exempel på detta är den sensitiva perioden för språket. Jämför hur barn lär sig sitt modersmål med hur svårt det kan vara att lära sig ett nytt språk som vuxen.

Tid

Vi vill ge barnen en mijö där inte vuxentid styr och där barnen skall slippa känna stress. Vi vill ge barnen tid att själva reagera på sin omgivning och tänka ut lösningar själv. Barnen skall så långt det är möjligt få arbeta/leka med något de påbörjat så länge de själva vill.

Frihet

Frihet under ansvar innebär en strukturerad frihet med gränser. Friheten växer och erövras i takt med att barnet mognar och tar ansvar. Varje barn skall ha frihet att välja sysselsättning och ägna sig åt uppgiften så länge det önskar, så länge detta inte inverkar negativt på någon annan. Friheten begränsas av omsorgen om varandra, sakerna och miljön. Frihet att få misslyckas och förstå varför.

Lärarens roll

Vi intar en passiv, inväntande lärarroll, där observationen spelar en stor roll. Vi avbryter inte i onödan. Vi låter barnen själva få upptäcka sin empatiska förmåga genom att inte rusa fram och trösta, utan låta barnen själva få trösta varandra, ”göra förlåt”.

Genom att förbereda barnens miljö och anpassa den till deras förutsättningar, ger vi dem möjlighet att kunna klara vardagsgöromål utan att vara beroende av vuxenhjälp. Allt som barnen behöver finns till exempel i deras höjd. Barnen skall få känna att det är de själva som erövrar sin utveckling.

Läs mer

Vill du läsa mer om montessoripedagogiken, vilka montessoriskolor som finns, etc? Besök då Montessoriförbundets hemsida www.montessoriforbundet.se. Vi rekommenderar också ett besök på Association Montessori Internationale:s hemsida montessori-ami.org. Association Montessori Internationale startades av Maria Montessori 1929.