Om oss

Vår målsättning

Vår målsättning och strävan är att varje barn ska få möjlighet att på ett lekfullt sätt utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

Vi arbetar enligt en människosyn som bygger på respekt och allas lika värde. Vi ser på världen med solidaritet, strävan efter fred och omsorg om miljön.

Grund för Lekloftets pedagogik

Utifrån ovanstående grund utvecklar och anpassar ständigt personalen på Lekloftet pedagogiken till våra behov och vår tid. Inom personalen förs en levande, pedagogisk diskussion. Nya rön och ny forskning tas in och används.

Exempel på aktiviteter på Lekloftet
  • Utflykt i närmiljön med egen matsäck
  • Rytmik
  • Sång och musik
  • Teaterbesök för de äldsta barnen, 5-6 gånger/termin