Organisation

Sommarfest på Lekloftet 2019.
Sommarfest på Lekloftet 2019. Foto: Sebastian Nilsson
Så styrs Lekloftet

Lekloftet är en föräldraägd och föräldrastyrd ekonomisk förening. Föräldrarnas engagemang och ansvarstagande är mycket viktigt för Lekloftets funktion och överlevnad.

Föreningsstämma & styrelse

Föreningsstämman är Lekloftets högsta beslutande organ. Där har varje familj som är medlem en röst. Föreningsstämman sammanträder vanligtvis bara en gång om året, på årsmötet. Då utser man en styrelse, bestående av sju föräldrar, som styr verksamheten under kommande år. Vanligtvis träffas styrelsen sex gånger per år. För mer information läs Lekloftets stadgar.

Arbetsgrupper

De föräldrar som inte sitter i styrelsen är istället aktiv i någon av de arbetsgrupper som finns. Exempel på arbetsgrupper är utegruppen och innegruppen. Utöver jobbet i arbetsgrupperna träffas föräldrarna två dagar per år, på så kallade fixardagar, för att utföra visa arbetsuppgifter.

Community

Utöver jobbet i arbetsgrupper så träffas vi också vid diverse arrangemang som hålls kring högtidsdagar och avslutningar.